Gå direkt till sidans innehåll

Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Indikator GN.2b

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Sveriges Ekokommuner och FRIDA
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet:
88 % (2017)
Utgångsvärde:
72 % (2013)

Kommentar

Högsby

Fordonskilometer med förnybart drivmedel [%] inhämtat 2018-04-17 från Kalmar Länstrafik. Dessa uppgifter ska således gälla för samtliga kommuner i Kalmar län 2013-2017.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 94 procent, vilket är något lägre än föregående år men fortfarande mycket högt. Anledningen till minskningen kan vara att fler kommunvärden hämtats för 2022 från databasen FRIDA, kommuner som kanske inte tidigare år rapporterat. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 37 till 100 procent förnybart. 43 kommuner kör på helt förnybart.

Uppdaterad: 2023-06-28