Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Gnesta 2012 5
Gnesta 2014 5
Gnesta 2015 5
Gnesta 2016 100
Gnesta 2017 100
Gnesta 2018 100
Gnesta 2019 100
Gnesta 2020 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gnesta

 1. Ingen lokaltrafik. 5% redovisar landsortstrafik. Inga uppgifter om förnyelsebara bränslen för den spårbundna trafiken

 2. Samma kommentar som för 2014

 3. Sörmlandstrafiken som har 100% av lansortstrafiken i kommun och därmed den enda kollektivaktrafikaktören gick 1 januari 2016 över till 100% förnybara bränslen, RME. Källa: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Pendeltåget SL som endast trafikerar knappt 400 meter i kommunen räknas inte in.

 4. Samma som tidigare. Sörmlandstrafiken med 100% förnybart står för den enda busstrafiken. SJ och SL kör på grön el.
  2019
  Samma som 2018
  2020
  Samma som tidigare år

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19