Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Gävle 2015 90
Gävle 2016 88
Gävle 2017 94
Gävle 2018 100
Gävle 2019 100
Gävle 2020 100
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gävle

Från 2020 körs främst på lokalproducerad biogas i Gävles lokaltrafik.
Tidigare har vi valt att avgränsa till att gälla statistik bränsleanvändning som sker geografiskt i Gävle kommun, det vill säga den kollektivtrafik vi har i vad vi kallar Gävle Stad avtalet.
Statistiken gäller nu hela Gävle kommun, även de bussar som inte ingår i Gävle Stad avtalet eftersom även den regionala kollektivtrafiken nu är 100 % förnybar.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19