Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Mätområde Datum Värde (%)
Ale 2015 87
Ale 2016 91
Ale 2018 97
Ale 2019 97
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Ale

När det gäller förnybart så 2015 hade vi 87 % av fordonskilometrarna och 92 % av personkilometrarna förnybara.
Biodiesel främsta orsak till ökning för 2016

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna och ligger nu på 92 procent. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 29 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart, vilket är två fler än 2018.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15