Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Strömstad

2020:
Färre resor med kollektivtrafiken har gjort i Strömstads kommun likt många andra ställen på grund av Covid-19.

Data för antal resor härrör från mängden stämplingar vilket inte är exakt antal resande utan just hur många gånger som någon har visat ett färdbevis.Invånarna i Strömstad var 2016 13 079 peroner och stämplingarna var 272 000 stycken.

2018 13128 personer (171231) 247 000 resor 18,8. Men i genomsnitt i regionen betalas 20% av resor i appen To Go, Gör ett antagande och lägger på det vilket ger 22,6.

2019 (181231) 13253 personer.Resorna var under året 361 000 men det avser endast linjer inom kommuner, startar eller slutar de utanför kommer de resorna inte med. Verkligt tal bör bli betydligt högre. Ett bättre system för att räkna digitalt köpta resor används nu.

Underlaget tillkommit på samma sätt som 2018. En minskning men kan inte säga vad den beror på.

Övergripande

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2021 låg snittet på drygt 32 resor per invånare vilket är en minskning på över 50 procent från 2019. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 och 2021 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 35 procent. Med samma uträkning mellan 2019 och 2021 har antar resor per invånare minskat med 56 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 1 till 161 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 och 2021 då statistiken varit försenad.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16