Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Strömstad

Data för antal resor härrör från mängden stämplingar vilket inte är exakt antal resande utan just hur många gånger som någon har visat ett färdbevis.Invånarna i Strömstad var 2016 13 079 peroner och stämplingarna var 272 000 stycken.

2018 13128 personer (171231) 247 000 resor 18,8. Men i genomsnitt i regionen betalas 20% av resor i appen To Go, Gör ett antagande och lägger på det vilket ger 22,6.

2019 (181231) 13253 personer.Resorna var under året 361 000 men det avser endast linjer inom kommuner, startar eller slutar de utanför kommer de resorna inte med. Verkligt tal bör bli betydligt högre. Ett bättre system för att räkna digitalt köpta resor används nu.

Underlaget tillkommit på samma sätt som 2018. En minskning men kan inte säga vad den beror på.

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 582 resor per invånare. Sedan 2015 kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Att det är olika kommuner som har rapporterat in kan dock påverka medelvärdet. För år 2018 är det betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2018 och 2019 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Tyresö och Huddinge. Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15