Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Simrishamn

Kommunen bedriver ingen egen kollektivtrafik, utan Region Skåne genom Skånetrafiken, sitter på den statistiken.

Svar från Skånetrafiken:
Översänder begärd allmän handling.
Se nedan svar från en av våra trafikutvecklare avseende tåg.

Har bifogat en Excel med Pågatågens resandestatistik för de två tågstationerna i Simrishamns kommun, d.v.s. Gärsnäs och Simrishamn. Då det inte var specificerat under vilken tidsperiod som efterfrågades valde jag 2018-2022 och har sammanställt både per månad och totalen per år.

En anmärkning som bör nämnas är att det var avstängt för tågtrafiken på sträckan 5/9-24/11 2019 och 1/11-11/12 under 2021 så under dessa datum finns det ingen statistik att tillgå för stationerna i fråga.

Resande per år Simrishamns kommun (endast Pågatågen)
2018 2019 2020 2021 2022
Simrishamn station 168028 154637 121931 94033 32736
Gärsnäs station 51501 46261 39643 30982 11769

Översänder begärd allmän handling.
Se nedan svar från en av våra trafikutvecklare avseende buss.

Resor med Buss i Simrishamns kommun.

År Summa av antal resor
2018 461 899
2019 415 040
2020 267 664
2021 319 228
2022 80 192 t.o.m. mars

Således 2021:
94033 + 30982 + 319228 = 444 243 resor totalt under 2021

19 267 invånare december 2021

Ger 444 243 / 19 267 = 23,05719624227955 antal resor per invånare under 2021

Sluttal: 23 resor /invånare

Övergripande

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2021 låg snittet på drygt 32 resor per invånare vilket är en minskning på över 50 procent från 2019. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 och 2021 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 35 procent. Med samma uträkning mellan 2019 och 2021 har antar resor per invånare minskat med 56 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 1 till 161 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 och 2021 då statistiken varit försenad.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16