Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Simrishamn

Kommunen bedriver ingen egen kollektivtrafik, utan Region Skåne genom Skånetrafiken, sitter på den statistiken.

Svar från Skånetrafiken:
Har tyvärr inte möjlighet att plocka fram siffror på kommunnivå äldre än mars 2019. För 2020 har vi sedan problem med att inte ha komplett med validatorer i bussarna p.g.a. Corona och stängda framdörrar.

Tittar vi på rådata så är resandet (validerande kunder) på buss:

2019: 347.731 resor/valideringar
2020: 269.220 resor/valideringar

Gör jag en uppräkning av saknad data på helår 2019 och 2020 blir det uppskattade resandet på buss:

2019: 428.220 resor/valideringar
2020: 311.588 resor/valideringar

På Pågatåg ser resandet (APC uppräknade siffror enl. modell) ut som följande:

År Hållplats Antal påstigande Antal avstigande
2019 Simrishamns station 163 965 175 369
2020 Simrishamns station 123 578 144 430

Övergripande

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2020 låg snittet på knappt 35 resor per invånare vilket är en minskning på nästan 50 procent. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 25 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 4 till 190 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 (som brukar har flest antal resor per invånare) då data ännu inte har publicerats.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19