Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Mätområde Datum Värde (resor/inv)
Hudiksvall 2008 42
Hudiksvall 2009 39
Hudiksvall 2010 41
Hudiksvall 2011 38
Hudiksvall 2012 45
Hudiksvall 2013 47
Hudiksvall 2014 46
Hudiksvall 2015 46
Hudiksvall 2016 47
Hudiksvall 2017 48
Hudiksvall 2018 46
Hudiksvall 2019 44
Hudiksvall 2020 38
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hudiksvall

2020, 1439000 resor 37531 invånare
2019, 1660247 resor 37607 invånare
2018,17449000 resor 37430 invånare
2017, 1793000 resor 37401 invånare. 2016,1742893 resor, 37299 invånare. De resor som räknas är de som påbörjats inom kommunen och registrerats av kollektivtrafikmyndigheten i regionen.

Övergripande

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2020 låg snittet på knappt 35 resor per invånare vilket är en minskning på nästan 50 procent. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 25 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 4 till 190 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 (som brukar har flest antal resor per invånare) då data ännu inte har publicerats.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19