Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hörby

2016:

Under år 2016 utfördes totalt 1 260 510 resor i Hörby kommun med kollektivtrafiken + närtrafik, Skånetrafiken.

Närtrafiken bestod av 9962 resor och kollektivtrafiken exkl närtrafik bestod av 1 250 548 resor.

Under år 2016 (december) har Hörby kommun 15 283 invånare. Antal resor per invånare blir då 82,5.

Det har skett ett ökat kollektivtrafikresande (inkl. närtrafik) i Hörby kommun under 2016.

2018:

Under år 2018 utfördes totalt 1 383 827 resor i Hörby kommun med kollektivtrafiken + närtrafik, Skånetrafiken.

Under år 2018 (december) har Hörby kommun 15 635 invånare. Antal resor per invånare blir då 88,5.

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 582 resor per invånare. Sedan 2015 kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Att det är olika kommuner som har rapporterat in kan dock påverka medelvärdet. För år 2018 är det betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2018 och 2019 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Tyresö och Huddinge. Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22