Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hörby

2016:

Under år 2016 utfördes totalt 1 260 510 resor i Hörby kommun med kollektivtrafiken + närtrafik, Skånetrafiken.

Närtrafiken bestod av 9962 resor och kollektivtrafiken exkl närtrafik bestod av 1 250 548 resor.

Under år 2016 (december) har Hörby kommun 15 283 invånare. Antal resor per invånare blir då 82,5.

Det har skett ett ökat kollektivtrafikresande (inkl. närtrafik) i Hörby kommun under 2016.

2018:

Under år 2018 utfördes totalt 1 383 827 resor i Hörby kommun med kollektivtrafiken + närtrafik, Skånetrafiken.

Under år 2018 (december) har Hörby kommun 15 635 invånare. Antal resor per invånare blir då 88,5.

Övergripande

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2020 låg snittet på knappt 35 resor per invånare vilket är en minskning på nästan 50 procent. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 25 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 4 till 190 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 (som brukar har flest antal resor per invånare) då data ännu inte har publicerats.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19