Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Mätområde Datum Värde (resor/inv)
Gnesta 2012 44
Gnesta 2014 43
Gnesta 2015 47
Gnesta 2016 70
Gnesta 2017 45
Gnesta 2018 48
Gnesta 2019 48
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gnesta

Antalet resor innefattar buss och pendeltåg. Det finns även regiontåg med ett marginellt antal resande
2014 Statistik har inte gått att få fram för regiontåget
2014. OBS siffran ändrad för 2014 på grund av felräkning.
2018 Statistik för buss, pendeltåg och för första gången regiontåg

2015 Statistik för alla slag. Buss, regionaltåg och pendeltåg. Stadstrafik finns inte

 1. Resandet har enligt Sörmlands kollektivmyndighet ökat. Regiontåg inte med i statistiken. Den står för ett litet antal resande
 2. De siffror som går att få fram gäller buss/pendeltåg/regiontåg och avser antal påstigande enligt instruktion. Troligen är 2016 års siffror felaktigt rapporterade. Kan denna siffra tas bort och jämförelse göras med de andra åren?
  2019
  Pendeltåg 308 000 påstigande
  Regionaltåg: 63500
  Busstrafiken: 177270
  Totalt antal påstigande: 548 770
  Antal invånare sista december: 11 365

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 582 resor per invånare. Sedan 2015 kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Att det är olika kommuner som har rapporterat in kan dock påverka medelvärdet. För år 2018 är det betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2018 och 2019 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Tyresö och Huddinge. Därefter kommer Borås.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22