Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Gävle

Statistiken visar resande med Stadsbussarna, SJ-tåg, Tåg i Bergslagen, Upptåget, "Land" och X-trafik.
Det kollektiva resandet har fortsatt påverkats i hög grad av Covid-19 av flera anledningar. I X-trafiks uppdrag har även under året 2021 ingått att avråda från resor med kollektivtrafiken. X-trafik har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset. Informationen har varit att om du måste resa med kollektivtrafik så finns möjligheten, men att undvika onödiga resor, hålla avstånd och använda munskydd samt att inte resa med symtom. Kollektivtrafiken har körts enligt planerad nivå trots rekommendationen att undvika kollektivtrafiken och utifrån att trängsel inte ska uppstå har även extra förstärkningar körts. Exempel på åtgärder under 2021 är att Livsmiljö Gävle, X-trafik och JCDeaux gemensamt att tagit fram en skräddarsydd lösning för de nya väderskydden på Centrumhållplatsen med digitala displayer som kommer visa realtidsinformation till resenärerna och arbetet med en Kollektivtrafikstrategi har påbörjats. OBS! Uppdaterad statistik för 2020. På grund av Covid-19 saknades en del statistik från bussresor under perioden april-dec 2020. Till exempel har biljettmaskiner eller bussar varit på lagning och inte tömts på data i tid. X-Trafiks resor med tåg har dock registrerats under hela 2020.
Källa: X-trafik, Region Gävleborg

Övergripande

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2021 låg snittet på drygt 32 resor per invånare vilket är en minskning på över 50 procent från 2019. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 och 2021 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 35 procent. Med samma uträkning mellan 2019 och 2021 har antar resor per invånare minskat med 56 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 1 till 161 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 och 2021 då statistiken varit försenad.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16