Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Mätområde Datum Värde (resor/inv)
Ale 2010 115
Ale 2012 92
Ale 2013 103
Ale 2014 108
Ale 2015 106
Ale 2016 94
Ale 2017 95
Ale 2018 96
Ale 2019 98
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Ale

För 2019 har resande med regiontåg uppskattats utifrån medeltal per vardag.

2013 fick kommunen pendeltågstrafik, därav ökningen 2014. 2016 var brand i elskåp och pendeltåget stod still i närmare 2 månader. Ersättningsbussarnas statistik är inte med i redovisningen.

I 2010 års redovisning finns expressbusslinje med som går i del av Göteborg.

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 582 resor per invånare. Sedan 2015 kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Att det är olika kommuner som har rapporterat in kan dock påverka medelvärdet. För år 2018 är det betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2018 och 2019 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Tyresö och Huddinge. Därefter kommer Borås.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22