Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Nyköping

De kommunala högstadieskolorna slogs år 2015 samman till en (antalet skolor minskade då från 93 till 85), vilket påverkar procentsatsen för året. I själva verket hade antalet certifierade skolor endast ökat med en jämfört med 2014 (från 33 till 34 st).

Nyckeltalet omfattar kommunala gymnasie-, grund- och förskolor samt friskolor, kooperativ etc. Uppgifter om antalet skolor och förskolor i kommunen har hämtats från Skolverket. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ges även programvis och inte per skola enligt Skolverkets upplägg, vilket innebär att nyckeltalet blir lite missvisande då en gymnasieskola ofta har flera program. Men i nuläget är ingen högstadieskola eller gymnasieskola certifierad i kommunen.

Övergripande

Andelen miljöcertifierade förskolor och skolor fortsätter att minska och ligger nu på 12 procent. Enligt en enkät som har genomförst bland SEKOM-medlemmarna så är det flera som tycker att Grön Flagg tar för mycket tid och att det nu är en avgift vilket det inte har varit tidigare, men att många skolor jobbar med dessa frågor utan certifiering. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på 10 procent. Orsaken till minskningen både 2019 och 2017 beror på att Håll Sverige Rent har tagit bort inaktiva verksamheter med Grön Flagg-certifieringar.

Andelen skiljer sig stort mellan kommunerna. 22 ekokommuner saknar helt miljöcertifierade skolor och förskolor (vilket är nio fler än föregående år) medan i sju kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna miljöcertifierats. De tre ekokommuner med högst andel certifierade verksamheter är Ystad, Gävle och Hedemora.

I denna statistik har vi inte tagit hänsyn till ifall en skola har flera miljöcertifieringar, vilket innebär ifall en skola både är Grön Flagg-certifierad samt SHU-certifierad så har det räknats som två certifieringar.

Tillståndsklassning

>50 %
20–50 %
10–20 %
<10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-07