Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Mätområde Datum Värde (%)
Munkfors 2003 0
Munkfors 2004 0
Munkfors 2005 22
Munkfors 2006 11
Munkfors 2007 22
Munkfors 2008 11
Munkfors 2009 12
Munkfors 2011 0
Munkfors 2012 0
Munkfors 2013 0
Munkfors 2014 0
Munkfors 2015 0
Munkfors 2016 0
Munkfors 2017 0
Munkfors 2018 0
Munkfors 2019 0
Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Andelen miljöcertifierade förskolor och skolor fortsätter att minska och ligger nu på drygt 13 procent. Orsaken till minskningen både 2019 och 2017 beror på att Håll Sverige Rent har tagit bort inaktiva verksamheter med Grön Flagg-certifieringar. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på drygt 12 procent.

Andelen skiljer sig stort mellan kommunerna. 14 ekokommuner saknar helt diplomerade skolor och förskolor (vilket är en färre än föregående år) medan i sex kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna diplomerats. Detta är dock en halvering jämfört med föregående år. De tre ekokommuner med högst andel diplomerade verksamheter är Ystad, Gävle och Hedemora.

I denna statistik har vi inte tagit hänsyn till ifall en skola har flera miljöcertifieringar, vilket innebär ifall en skola både är Grön Flagg-certifierad samt SHU-certifierad så har det räknats som två certifieringar.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22