Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Mätområde Datum Värde (%)
Eskilstuna 2003 6
Eskilstuna 2004 12
Eskilstuna 2005 12
Eskilstuna 2006 24
Eskilstuna 2007 28
Eskilstuna 2008 29
Eskilstuna 2009 29
Eskilstuna 2010 54
Eskilstuna 2011 58
Eskilstuna 2012 62
Eskilstuna 2013 69
Eskilstuna 2014 75
Eskilstuna 2015 70
Eskilstuna 2016 74
Eskilstuna 2017 63
Eskilstuna 2018 55
Eskilstuna 2019 33
Eskilstuna 2020 20
Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Andelen miljöcertifierade förskolor och skolor fortsätter att minska och ligger nu på 12 procent. Enligt en enkät som har genomförst bland SEKOM-medlemmarna så är det flera som tycker att Grön Flagg tar för mycket tid och att det nu är en avgift vilket det inte har varit tidigare, men att många skolor jobbar med dessa frågor utan certifiering. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på 10 procent. Orsaken till minskningen både 2019 och 2017 beror på att Håll Sverige Rent har tagit bort inaktiva verksamheter med Grön Flagg-certifieringar.

Andelen skiljer sig stort mellan kommunerna. 22 ekokommuner saknar helt miljöcertifierade skolor och förskolor (vilket är nio fler än föregående år) medan i sju kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna miljöcertifierats. De tre ekokommuner med högst andel certifierade verksamheter är Ystad, Gävle och Hedemora.

I denna statistik har vi inte tagit hänsyn till ifall en skola har flera miljöcertifieringar, vilket innebär ifall en skola både är Grön Flagg-certifierad samt SHU-certifierad så har det räknats som två certifieringar.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-07