Ekologiska livsmedel

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Mätområde Datum Värde (%)
Södertälje 2005 12
Södertälje 2006 14
Södertälje 2009 18
Södertälje 2010 30
Södertälje 2011 42
Södertälje 2012 44
Södertälje 2013 46
Södertälje 2014 48
Södertälje 2015 55
Södertälje 2016 56
Södertälje 2017 55
Södertälje 2018 56
Södertälje 2019 63
Södertälje 2020 63
Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum via Kolada

Kommentar

För första gången under mätperioden minskade andelen ekologiska lisvmedel bland medlemmarna och ligger nu på 31 procent. Samma trend kan man se i resten av riket där andelen ligger på 38 procent. En anledning kan vara att kommuner inte bara fokuserar på ekologiskt utan även på närproducerat och svenskt. Pandemin kan också ha påverkat. För att kunna nå det nationella målet på 60 procent till 2030 behöver ekokommunerna i snitt öka andelen med 2,5 procentenheter per år.

Antal medlemsorganisationer som ligger i samma nivå som riket är 20 stycken. På topp ligger Trosa (64 procent) och Södertälje (63 procent), vilket innebär att de uppnår det nationella målet på 60 procent. Den kommun som ökade andelen ekologiskt mest mellan 2019 och 2020 är Tyresö, som ökade från 30 till 43 procent.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-28