Ekologiska livsmedel

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Mätområde Datum Värde (%)
Kungsör 2014 20
Kungsör 2015 28
Kungsör 2016 29
Kungsör 2017 29
Kungsör 2018 39
Kungsör 2019 36
Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum via Kolada

Kommentar

Ökningen av andelen ekologiska livsmedel avstannade 2019 och ligger fortfarande på 32 procent bland ekokommunerna. För att kunna nå det nationella målet på 60 procent till 2030 behöver ekokommunerna i snitt öka andelen med 2,5 procentenheter per år. De senaste åren har ökningen varit lägre än det.

Medel bland alla Sveriges kommuner och regioner är 39 procent. Antal medlemsorganisationer som köper in 39 procent eller mer är 22 stycken. På topp ligger Södertälje (63 procent) samt Trosa (62 procent), vilket innebär att de uppnår det nationella målet på 60 procent. Den kommun som ökade andelen ekologiskt mest mellan 2018 och 2019 är Degerfors, som ökade från 23 till 34 procent.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-02-19