Ekologiska livsmedel

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Mätområde Datum Värde (%)
Karlstad 2009 13
Karlstad 2010 18
Karlstad 2011 20
Karlstad 2012 23
Karlstad 2013 21
Karlstad 2014 23
Karlstad 2015 25
Karlstad 2016 30
Karlstad 2017 32
Karlstad 2018 31
Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum.

Kommentar

Karlstad

Andelen ekologiska livsmedel har ökat kraftigt. Från 13 procent år 2009 till 32 procent 2017. Karlstad ligger 1 procent över snittet för ekokommunerna.

Skolan och omsorgen i Karlstad arbetar aktivt med ekologiskt hållbar och klimatsmart mat, såväl vid konsumtion som vid tillagning och svinn.

Målet är att 50 procent av livsmedlen i kommunens verksamheter ska vara ekologiskt till och med 2020.

Övergripande

Andelen ekologiska livsmedel har ökat år för år och är nu uppe i 32 procent som medel bland ekokommunerna. Medel bland alla Sveriges kommuner och regioner är 38 procent. Antal medlemsorganisationer som köper in 38 procent eller mer är 28 stycken. På topp ligger Eslöv (57 procent), Södertälje (56 procent), Region Uppsala (55 procent), Trosa (54 procent) samt Eskilstuna (53 procent). Den kommun som ökade andelen ekolgiskt mest mellan 2017 och 2018 är Kalix, som ökade från 17 procent till 33 procent.

I den nya livsmedelstrategin som har tagits fram finns ett nytt nationellt mål att den offentliga sektorn ska ha 60 procent ekologiska livsmedel år 2030.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13