Ekologiska livsmedel

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Mätområde Datum Värde (%)
Enköping 2003 0
Enköping 2004 0
Enköping 2005 1
Enköping 2006 1
Enköping 2007 1
Enköping 2008 1
Enköping 2009 2
Enköping 2010 3
Enköping 2011 4
Enköping 2012 4
Enköping 2013 5
Enköping 2014 6
Enköping 2015 6
Enköping 2016 7
Enköping 2017 16
Enköping 2018 19
Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum.

Kommentar

Enköping

Under 2018 var totalt 62 procent av livsmedlen gjorda av svenska råvaror. När det gäller kött, kyckling, ägg, ost och mejeri var hela 80 procent svenska råvaror.

Övergripande

Andelen ekologiska livsmedel har ökat år för år och är nu uppe i 32 procent som medel bland ekokommunerna. Medel bland alla Sveriges kommuner och regioner är 38 procent. Antal medlemsorganisationer som köper in 38 procent eller mer är 28 stycken. På topp ligger Eslöv (57 procent), Södertälje (56 procent), Region Uppsala (55 procent), Trosa (54 procent) samt Eskilstuna (53 procent). Den kommun som ökade andelen ekolgiskt mest mellan 2017 och 2018 är Kalix, som ökade från 17 procent till 33 procent.

I den nya livsmedelstrategin som har tagits fram finns ett nytt nationellt mål att den offentliga sektorn ska ha 60 procent ekologiska livsmedel år 2030.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13