Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Hörby

2016:
Privatbil i tjänst:

 • Antagande: Allt är räknat på bensin, 1L bensin = 2,68 kg CO2.
  --> 14 506 L * 2,68 kg CO2 = 38,9 ton
  --> 38,4 ton / 960 årsarbetare = 0,041 ton /årsarbetare

Kommunala tjänstebilar
*Räknat på 4 energibärare med 3 olika CO2 utsläpp:

 1. Bensin - (2,68 kg CO2/L * 29 870 L)/960 årsarbetare = 0,083 ton/årsarbetare
 2. Etanol - (0,67 kg CO2/L * 30 L)/960 årsarbetare = 0,00002 ton/årsarbetare
 3. Diesel - (3 kg CO2/L * 72 625 L)/960 årsarbetare = 0,227 ton/årsarbetare

Totalt = privata tjänstebilar 0,041 + bensin (kommunalt) 0,083 + diesel 0,227 + etanol 0,00002 = 0,352 ton CO2/årsarbetare

2018:

Privat bil i tjänst:

 • Antagande: CO2 utsläpp/km för en generell bil = 0,16 kg CO2/km.
  --> 221503 km * 0,16 kg CO2/km = 35440 kg CO2
  --> 35440 kg / 1175 årsarbetare = 30 kg /årsarbetare

Kommunala tjänstebilar:
*Siffror (andel tankade liter/kg, hämtat bl.a från tankkort) inmatade i mall
--> 291518 kg CO2
--> 291518 kg CO2/1175 årsarbetare = 248 kg /årsarbetare

Totalt:
30 kg /årsarbetare + 248 kg /årsarbetare = 278 kg/årsarbetare = 0,278 ton CO2/årsarbetare

2019:
410601 kg CO2 ekv.
1175 årsarb

--> 0,35 ton CO2 ekv/årsarbetare

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2020 med drygt 20 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Bland de kommuner som har redovisat uppgifter både 2019 och 2020 ligger minskningen på drygt 25 procent. En bidragande orsak är förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 14 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Hallsberg, Sundbyberg samt Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2020 är det också färre kommuner som har rapporterat in data, därav redovisar vi även skillnaden för de kommuner som har rapporterat in data för både år 2019 och 2020.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19