Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)
Smedjebacken 2003 738
Smedjebacken 2004 911
Smedjebacken 2005 1100
Smedjebacken 2006 1030
Smedjebacken 2007 1080
Smedjebacken 2008 998
Smedjebacken 2009 995
Smedjebacken 2010 1160
Smedjebacken 2012 2200
Smedjebacken 2018 1840
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Smedjebacken

Siffror från 2018: Baserat på antal liter drivmedel som kommunen har köpt av bolaget som vi har avtal med, sammanslaget med uppgifter om antal km reseersättning från personalkontoret.

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor minskade återigen bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna, från 123 till 2 893 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Upplands-Bro och Gnesta.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 var det också en minskning av energiåtgången.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15