Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)
Mönsterås 2004 938
Mönsterås 2005 1490
Mönsterås 2006 1600
Mönsterås 2007 1100
Mönsterås 2010 998
Mönsterås 2013 1490
Mönsterås 2014 1400
Mönsterås 2015 975
Mönsterås 2016 1110
Mönsterås 2018 894
Mönsterås 2019 989
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Mönsterås

Räddningstjänstens drivmedelsförbrukning är borträknad (2015, 2016, 2018, 2019).

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor minskade återigen bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna, från 123 till 2 893 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Upplands-Bro och Gnesta.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 var det också en minskning av energiåtgången.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13