Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Hörby

Statistik 2016

  • Här har vi gjort flera antaganden gällande privat bil i tjänst:
  1. Snitt bilen drar 0,8 L/mil.
  2. Vi har räknat på energiinnehållet i bensin på 9,06 per L.

Under 2016 kördes 18 133 mil för privata bilar i tjänst.
Beräkning: 0,8 L/mil * 18 133 mil = 14 506 L
--> 14 506 L * 9,06 = 131 429 kWh --> Antal årsarbetare: 960
--> 131 429 kWh/960 årsarbetare = 137 kWh / årsarbetare

  • Kommunala tjänstebilar: 982 548 kWh/960 årsarbetare = 1 024 kWh/årsarbetare

--> totalt 1 161 kWh/årsarbetare

Statistik 2018

  • Här har vi gjort flera antaganden gällande privat bil i tjänst:
  1. Snitt bilen drar 0,8 L/mil.
  2. Vi har räknat på energiinnehållet i bensin på 8,94 per L.

Under 2018 kördes 221 503 mil för privata bilar i tjänst.
Beräkning: 0,8 L/mil * 221 503 mil = 177202 L
--> 177202 L * 8,94 = 1584189 kWh --> Antal årsarbetare: 1175
--> 1584189 kWh/1175 årsarbetare = 1348 kWh / årsarbetare

  • Kommunala tjänstebilar: 1925073 kWh/1175 årsarbetare = 1638 kWh/årsarbetare

--> totalt 2986 kWh/årsarbetare

2019:
2 172 340 kWh (inkl skolbussar)
Årsarbetare: 1175

-->1848,8 kWh/årsarbetare

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor minskade återigen bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna, från 123 till 2 893 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Upplands-Bro och Gnesta.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 var det också en minskning av energiåtgången.

Tillståndsklassning

>1200 kWh/årsarbetare
900–1200 kWh/årsarbetare
600–900 kWh/årsarbetare
300–600 kWh/årsarbetare
<300 kWh/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13