Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)
Härnösand 2008 1080
Härnösand 2009 806
Härnösand 2011 786
Härnösand 2012 677
Härnösand 2013 712
Härnösand 2014 645
Härnösand 2016 669
Härnösand 2017 592
Härnösand 2018 496
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Härnösand

Endast personbilar för Härnösands kommun, ej kommunala bolag. Privat bil i tjänst för förtroendevalda och tjänstepersoner ingår ej i redovisningen. Inte heller hyrbilar eller tjänsteresor som utförs av köp av tjänst.

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor minskade återigen bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna, från 123 till 2 893 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Upplands-Bro och Gnesta.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 var det också en minskning av energiåtgången.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22