Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)
Enköping 2005 840
Enköping 2006 780
Enköping 2007 742
Enköping 2008 1210
Enköping 2009 1390
Enköping 2010 712
Enköping 2011 643
Enköping 2012 634
Enköping 2013 647
Enköping 2014 521
Enköping 2015 530
Enköping 2016 644
Enköping 2017 395
Enköping 2018 736
Enköping 2019 653
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Enköping

Kommunen antog 2014 en ny resepolicy.

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor minskade återigen bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna, från 123 till 2 893 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Upplands-Bro och Gnesta.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 var det också en minskning av energiåtgången.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13