Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Mätområde Datum Värde (kWh/årsarbetare)
Ekerö 2003 1020
Ekerö 2004 939
Ekerö 2006 657
Ekerö 2008 952
Ekerö 2009 867
Ekerö 2010 864
Ekerö 2011 811
Ekerö 2012 627
Ekerö 2013 617
Ekerö 2014 558
Ekerö 2015 419
Ekerö 2016 462
Ekerö 2017 453
Ekerö 2018 424
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Ekerö

Från och med år 2016 används ett annat sätt för att ta fram antal årsarbetare. Det ger 250 fler årsarbetare än tidigare. Nyckeltal även omräknade för år 2012-2015.

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor minskade återigen bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna, från 123 till 2 893 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna, Upplands-Bro och Gnesta.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 var det också en minskning av energiåtgången.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22