Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Tyresö
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

IndikatorGN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 0,0 ton/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

IndikatorGN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 0,4 ton/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

2. Resor med kollektivtrafik

IndikatorGN.2

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Senaste värdet: 251 resor/inv2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorGN.3

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Senaste värdet: 97 %2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

5. Miljöcertifierat skogsbruk

IndikatorGN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 0 %2017
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013

6. Skyddad natur

IndikatorGN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 35 %2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016

7. Mängd hushållsavfall

IndikatorGN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 431 kg/person2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016

9. Förnybar energi kommunala lokaler

IndikatorGN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Senaste värdet: 98 %2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

10a. Energi för tjänsteresor

IndikatorGN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Senaste värdet: 652 kWh/årsarbetare2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

IndikatorGN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Senaste värdet: 0,11 ton/årsarbetare2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

11. Ekologiska livsmedel

IndikatorGN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 32 %2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017

12. Certifierade skolor och förskolor

IndikatorGN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 6 %2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-06