Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Sorsele
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

IndikatorGN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 0,1 ton/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

IndikatorGN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 7,1 ton/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1990

4. Ekologisk odling

IndikatorGN.4

Andel ekologiskt odlad åkermark

Senaste värdet: 1,4 %2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017

5. Miljöcertifierat skogsbruk

IndikatorGN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 70 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

6. Skyddad natur

IndikatorGN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 55 %2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

7. Mängd hushållsavfall

IndikatorGN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 383 kg/person2011
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2011

11. Ekologiska livsmedel

IndikatorGN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 11 %2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014

12. Certifierade skolor och förskolor

IndikatorGN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 9 %2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-06