Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Jönköping

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

Indikator GN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 0,1 ton/inv2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

Indikator GN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 3,2 ton/inv2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

2. Resor med kollektivtrafik

Indikator GN.2

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik

Senaste värdet: 123 resor/inv2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Indikator GN.3

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Senaste värdet: 81 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

4. Ekologisk odling

Indikator GN.4

Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling

Senaste värdet: 14 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

5. Miljöcertifierat skogsbruk

Indikator GN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 59 %2011
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

6. Skyddad natur

Indikator GN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 3,5 %2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

7. Mängd hushållsavfall

Indikator GN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 491 kg/person2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

8a. Bly i avloppsslam

Indikator GN.8a
Senaste värdet: 15 mg/kg2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8b. Kadmium i avloppsslam

Indikator GN.8b
Senaste värdet: 0,5 mg/kg2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

8c. Kvicksilver i avloppsslam

Indikator GN.8c
Senaste värdet: 0,5 mg/kg2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

9. Förnybar energi kommunala lokaler

Indikator GN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Senaste värdet: 97 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

10a. Energi för tjänsteresor

Indikator GN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Senaste värdet: 832 kWh/årsarbetare2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Indikator GN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Senaste värdet: 0,14 ton/årsarbetare2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

11. Ekologiska livsmedel

Indikator GN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 21 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

12. Certifierade skolor och förskolor

Indikator GN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 30 %2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-12-21