Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Eslöv
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

IndikatorGN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 3,8 ton/inv2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

IndikatorGN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 2,5 ton/inv2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorGN.3

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Senaste värdet: 63 %2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

4. Ekologisk odling

IndikatorGN.4

Andel ekologiskt odlad åkermark

Senaste värdet: 7,9 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

5. Miljöcertifierat skogsbruk

IndikatorGN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 38 %2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

6. Skyddad natur

IndikatorGN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 0,4 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

7. Mängd hushållsavfall

IndikatorGN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 609 kg/person2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8a. Bly i avloppsslam

IndikatorGN.8a
Senaste värdet: 13 mg/kg2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

8b. Kadmium i avloppsslam

IndikatorGN.8b
Senaste värdet: 0,88 mg/kg2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

8c. Kvicksilver i avloppsslam

IndikatorGN.8c
Senaste värdet: 0,35 mg/kg2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

9. Förnybar energi kommunala lokaler

IndikatorGN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Senaste värdet: 96 %2015
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015

10a. Energi för tjänsteresor

IndikatorGN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Senaste värdet: 710 kWh/årsarbetare2015
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

IndikatorGN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Senaste värdet: 0,25 ton/årsarbetare2004
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2004

11. Ekologiska livsmedel

IndikatorGN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 52 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

12. Certifierade skolor och förskolor

IndikatorGN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 10 %2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-11-05