Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Bollebygd
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

IndikatorGN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 0,1 ton/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

IndikatorGN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 4,5 ton/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

4. Ekologisk odling

IndikatorGN.4

Andel ekologiskt odlad åkermark

Senaste värdet: 8,2 %2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

5. Miljöcertifierat skogsbruk

IndikatorGN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 62 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

6. Skyddad natur

IndikatorGN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 0,10 %2018
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013

7. Mängd hushållsavfall

IndikatorGN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 510 kg/person2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

8a. Bly i avloppsslam

IndikatorGN.8a
Senaste värdet: 3,80 mg/kg2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017

8b. Kadmium i avloppsslam

IndikatorGN.8b
Senaste värdet: 0,40 mg/kg2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017

8c. Kvicksilver i avloppsslam

IndikatorGN.8c
Senaste värdet: 0,27 mg/kg2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017

11. Ekologiska livsmedel

IndikatorGN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 42 %2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

12. Certifierade skolor och förskolor

IndikatorGN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 0 %2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-06