Gröna nyckeltal

De gröna nyckeltalen är ett verktyg i ekokommunernas arbete för en hållbar utveckling.

Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Välj din kommun till höger.

SEKOM-medel
Ale
Mål
Nationellt mål (omräknat per inv.)

Indikatorer

1a. Koldioxidutsläpp från industrin

IndikatorGN.1a

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Senaste värdet: 1,8 ton/inv2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1990

1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer

IndikatorGN.1b

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Senaste värdet: 2,0 ton/inv2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

2. Resor med kollektivtrafik

IndikatorGN.2

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik

Senaste värdet: 94 resor/inv2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorGN.3

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Senaste värdet: 91 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

4. Ekologisk odling

IndikatorGN.4

Andel ekologiskt odlad åkermark

Senaste värdet: 13 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

5. Miljöcertifierat skogsbruk

IndikatorGN.5

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Senaste värdet: 39 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

6. Skyddad natur

IndikatorGN.6

Andel skyddad natur

Senaste värdet: 5,0 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

7. Mängd hushållsavfall

IndikatorGN.7

Total mängd hushållsavfall per person.

Senaste värdet: 497 kg/person2017
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2013

8a. Bly i avloppsslam

IndikatorGN.8a
Senaste värdet: 10 mg/kg2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

8b. Kadmium i avloppsslam

IndikatorGN.8b
Senaste värdet: 0,43 mg/kg2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

8c. Kvicksilver i avloppsslam

IndikatorGN.8c
Senaste värdet: 0,31 mg/kg2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

9. Förnybar energi kommunala lokaler

IndikatorGN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Senaste värdet: 91 %2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

10a. Energi för tjänsteresor

IndikatorGN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Senaste värdet: 1130 kWh/årsarbetare2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor

IndikatorGN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Senaste värdet: 0,26 ton/årsarbetare2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

11. Ekologiska livsmedel

IndikatorGN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen

Senaste värdet: 36 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

12. Certifierade skolor och förskolor

IndikatorGN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Senaste värdet: 14 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-11-05