Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Kramfors

Rapporterat värde för 2014 (132,3%) borttaget. Kan ej överstiga 100%. / MB

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt. Medel för ekokommunerna är 91 procent 2016 vilket är samma värde som året innan.

17 ekokommuner uppger att de har 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. De kommuner som ligger sämst till 2016 har 53 procent förnybar energi. Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. Av de kommuner som redovisat värden både för 2016 och 2015 är andelen förnybar energi oförändrad.

Tillståndsklassning

  >100 %
  90–100 %
  80–90 %
  60–80 %
  <60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-06