Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Nyköping

I Nyköpings kommun finns totalt tolv avloppsreningsverk. Störst är Brandholmen ARV dit slammet från samtliga av de övriga verken transporteras. Därför redovisas endast slamhalten för Brandholmen. Brandholmen AVR är ReVAQ-certifierat.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,4 mg/kg, och har haft en svag nedåtgående trend de senaste åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg och tangeras av en ekokommun år 2017.

Tillståndsklassning

>2,50 mg/kg
<2,50 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-25