Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,4 mg/kg, och har haft en svag nedåtgående trend de senaste åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg och tangeras av en ekokommun år 2017.

Tillståndsklassning

>2,50 mg/kg
<2,50 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-25