Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam
SEKOM-medel
Hylte
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på det lägsta hittills sedan 2007, 0,4 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg och överskrids inte i någon ekokommun år 2016.

Tillståndsklassning

 Gränsvärde >2,5 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-12-21