Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Hallsberg 2013 0,31
Hallsberg 2014 0,24
Hallsberg 2015 0,23
Hallsberg 2016 0,27
Hallsberg 2017 0,23
Hallsberg 2018 0,22
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,43 mg/kg, och har haft en svag uppåtgående trend de två senaste åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Ånge kommun.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08