Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Trosa 2007 0,45
Trosa 2008 0,46
Trosa 2009 0,33
Trosa 2010 0,34
Trosa 2011 0,50
Trosa 2012 0,60
Trosa 2013 0,60
Trosa 2014 0,50
Trosa 2015 0,59
Trosa 2016 0,49
Trosa 2017 0,39
Trosa 2018 0,55
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Trosa

Medelvärde av kommunens två reningsverk.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, och har haft en nedåtgående trend de senaste åren. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Kalix, Oskarshamn, Sala och Simrishamn) vilket är fyra färre än året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08