Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Söderhamn 2007 0,67
Söderhamn 2009 0,77
Söderhamn 2011 0,99
Söderhamn 2012 0,85
Söderhamn 2013 0,82
Söderhamn 2014 1,01
Söderhamn 2015 0,74
Söderhamn 2016 0,82
Söderhamn 2017 1,01
Söderhamn 2018 0,96
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, och har haft en nedåtgående trend de senaste åren. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Kalix, Oskarshamn, Sala och Simrishamn) vilket är fyra färre än året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-08-29