Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,9 mg/kg TS, och har haft en svag nedåtgående trend de senaste åren. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i åtta ekokommuner (vilket är fem fler än året innan) och tangeras av en år 2017.

Tillståndsklassning

>2,00 mg/kg
<2,00 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-25