Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Mönsterås 2005 1,35
Mönsterås 2006 1,10
Mönsterås 2007 1,20
Mönsterås 2010 1,18
Mönsterås 2012 1,19
Mönsterås 2014 0,86
Mönsterås 2015 0,91
Mönsterås 2016 0,69
Mönsterås 2017 0,72
Mönsterås 2018 0,83
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, och har haft en nedåtgående trend de senaste åren. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Kalix, Oskarshamn, Sala och Simrishamn) vilket är fyra färre än året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08