Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Kungälv 2008 0,80
Kungälv 2009 0,29
Kungälv 2010 0,85
Kungälv 2012 0,50
Kungälv 2016 0,50
Kungälv 2017 0,60
Kungälv 2018 0,37
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, och har haft en nedåtgående trend de senaste åren. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i fyra ekokommuner (Kalix, Oskarshamn, Sala och Simrishamn) vilket är fyra färre än året innan.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08