Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam
SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,9 mg/kg TS, vilket är något lägre än föregående år men uppvisar ingen tydlig trend de senaste åren. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i tre ekokommuner 2016 vilket är tre färre än året innan.

Tillståndsklassning

 Gränsvärde >2,0 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-12-21