Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam
SEKOM-medel
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,9 mg/kg TS, och har haft en svag nedåtgående trend de senaste åren. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i nio ekokommuner 2017, vilket är sex fler än året innan.

Tillståndsklassning

 Gränsvärde >2,00 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-05-30