Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Oskarshamn

Mätvärdet från 2014 var felaktigt, uppdatering har skett 151028.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg och överskrids i Kalix.

Tillståndsklassning

>100 mg/kg
<100 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-12-03