Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam
SEKOM-medel
Hylte
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna har minskat sedan 2007 och ligger nu på den lägsta nivån hittills, knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg och överskrids inte i någon kommun.

Tillståndsklassning

 Gränsvärde >100 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-12-21