Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Karlstad

Mängden hushållsavfall har sedan 2007 varierat lite upp och ner. Senaste året har mängden minskat till 498 kg/person, vilket är lägsta siffran sedan mätperiodens början. Karlstad ligger lite under snittet för ekokommunerna.

Karlstads kommun arbetar aktivt för att minska mängden avfall genom olika former av åtgärder för att öka återbruk.

I mängden hushållsavfall ingår rest- samt matavfall, avfall via återvinningscentraler samt förpackningar och tidningar från återvinningsstationer samt fastighetsnära insamling. Textil samt övrigt material för återbruk är borttaget från de totala mängderna.

Karlstads kommun har satt upp mål om att till 2020 minska mängden avfall till 2010 års nivå, d.v.s. till 498 kg/person, vilket uppnåddes 2017.

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna minskade under 2018 och ligger nu på lite drygt 500 kg/person i snitt. Detta är på gränsen till God hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2018 varierar mellan 310 kg till 793 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer. Nio ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person 2018 (vilket är tre fler än förra året); Sundbyberg, Solna, Gotland, Ronneby, Borås, Sävsjö, Södertälje, Huddinge och Eksjö.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Tillståndsklassning

 Dålig hållbarhet >650 kg/person
 Mindre god hållbarhet 500–650 kg/person
 God hållbarhet 380–500 kg/person
 Mycket god hållbarhet <380 kg/person
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-08-29