Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Mätområde Datum Värde (kg/person)
Hylte 2005 293
Hylte 2006 308
Hylte 2007 305
Hylte 2008 308
Hylte 2009 309
Hylte 2010 310
Hylte 2011 280
Hylte 2012 281
Hylte 2013 233
Hylte 2014 224
Hylte 2016 446
Hylte 2017 619
Hylte 2018 575
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Hylte

2013 började vi samla in biologiskt avfall. Endast mängden hushållsavfall/invånare är medräknat.

Övergripande

Avfallsmängderna bland ekokommunerna minskade under 2018 och ligger nu på lite drygt 500 kg/person i snitt. Detta är på gränsen till God hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2018 varierar mellan 310 kg till 793 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer. Nio ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person 2018 (vilket är tre fler än förra året); Sundbyberg, Solna, Gotland, Ronneby, Borås, Sävsjö, Södertälje, Huddinge och Eksjö.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08