Mängd hushållsavfall

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Total mängd hushållsavfall per person.

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Avfallsmängderna bland ekokommunerna ökade kontinuerligt fram till 2011 och har därefter varit relativt oförändrade, och ligger nu på knappt 520 kg per person. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser är det Mindre god hållbarhet.

Mängden avfall varierar betydligt mellan kommunerna. Rapporterade värden för 2017 varierar mellan knappt 320 kg till 870 kg per person. Främst är det mängden grovavfall som skiljer. Sex ekokommuner har avfallsmängder under 400 kg per person 2017; Sundbyberg, Ronneby, Solna, Upplands-Bro, Askersund och Sävsjö.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Tillståndsklassning

 Dålig hållbarhet >650 kg/person
 Mindre god hållbarhet 500–650 kg/person
 God hållbarhet 380–500 kg/person
 Mycket god hållbarhet <380 kg/person
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-25